Friday, December 4, 2009

hari ini...


Masyarakat yang kita kenali sebagai masyarakat Islam hari ini adalah campuran daripada berbagai bangsa yang mempunyai kelakuan yang berbagai.

Dari aspek kelakuan moral saja, kita dapat lihat kelakuan masyarakat Islam sama seperti yang terdapat pada orang-orang bukan Islam.

Hari ini, jumlah orang Islam yang berbohong di dalam mahkamah mungkin sama banyak dengan jumlah orang bukan Islam yang berbohong. Begitu juga orang Islam tidak mahu ketinggalan dalam gejala rasuah, mencuri, berzina, berbohong dan lain-lain. Pendek kata semua cara hidup orang-orang bukan Islam diguna pakai oleh orang Islam dengan selamba saja. Malah, kadang-kadang melebihi orang bukan Islam pula...

Hari ini, seorang peguam Islam yang mengetahui bahawa pelanggannya nyata bersalah, tidak ada rasa takut kepada Allah untuk menolong membebaskannya... sama seperti peguam bukan Islam juga.

Siapakah akan mengakui ketinggian moral mereka? Siapakah akan tertarik kepada Islam apabila berdampingan dengan mereka? Dapatkah mereka mengulangi pekerjaan seperti yang tersebut dalam al-Qur’an: “Dan engkau melihat mereka akan masuk dalam agama Allah beramai-ramai.” Di manakah kepimpinan spiritual mereka akan diterima?

Tugas memuliakan perkataan Allah memerlukan sekumpulan manusia yang takut kepada Allah dan mengikuti undang-undang Allah tidak kira untung atau rugi.

Apakata... kita yang memulakan... HARI INI...!